T444.1082

T444.1082

Mašinka nežne prezívaná "karkulka" patrila tiež medzi priekopníkov v motorizácii našich železníc. Táto typová rada bola význačná hydromechanickým prenosom výkonu, ktorý bol v dobe vzniku lokomotívy veľmi progresívny. Karkulky T444.0 a T444.1 slúžili pre odskúšanie tohto typu transmisie a boli neustále porovnávané s typom T435.0 využívajúcim elektrický prenos výkonu. ČSD neskôr uprednostnili elektrický prenos výkon, to však už nič nezmenilo na fakte, že karkulky sa "rozpŕchli" po celej ČSSR a slúžili dlhé roky predovšetkým v posune a ľahkej traťovej službe.

Download

Skin vznikla upravením rušňa 726.082-1, ktorého textúry i model stvoril Ondra Janiš.

___________________________________________________________

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.