T444.0208

T444.0208

Motorová lokomotíva určená pre posun a vozbu ľahkých osobných i nákladných vlakov. V rokoch 1965 až 1967 bolo vyrobených 90 kusov tohto typu. Lokomotívy boli konštrukčne prakticky zhodné so známou radou T444.1, neboli však vybavené vykurovacím generátorom, čo ich predurčovalo na službu v nákladnej doprave.

Download

Skin vznikol úpravou lokomotívy 726.516-8. Autorom modelu i textúr spomenutého rušňa je Ondra Janiš.

___________________________________________________________

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.