T444.0055

T444.0055

Predošlý skin karkulky T444.1082 ma naladil na "karkulkovú vlnu" a tak som sa pustil do materiálu od zatiaľ poslednej karkulky, ktorá sa v mojom archíve nachádzala. Výsledkom je celočervená "nulková" karkulka T444.0055. Tento rušeň svojím unifikovým náterom tak trocha vybočuje z radu naleštených muzeálnych vozidiel, s ktorými sa máme možnosť stretávať na zrazoch historických vozidiel v priestore bývalého Československa. Verím, že bude pre vás príjemným spestrením a že si nájde svoje miesto v aktivitách na čele manipulačných vlakov alebo staničných posunov, ktoré jej náležalo aj počas bývalej profesionálnej kariéry na našich tratiach.

Download

Skin je realizovaný na model od Jardu Skůru. Ako východzí skin bol použitý rušeň T444.0060, ktorý pochádza z mojej dielne. Za fotografie, bez ktorých by skin nemohol vzniknúť, štandardne vďačím Duusovi.

__________________________________________________________________________________

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.