ČSD Ba/ŽSR B

ČSD Ba/ŽSR B

 

Azda najčastejší štvorosový osobný vozeň, ktorý je možné stretnúť prakticky všade. Z výroby bol vybavený elektrickým i parným kúrením, takže sa objavoval za staršími motorovými lokomotívami, napr. T478.1, ale aj na rýchlikoch na elektrifikovaných tratiach. Vagón pozostáva z 10 kupé druhej triedy. Rovnako, ako predošlý vagón typu AB, aj tento kus patrí prievidzskému parostrojnému spolku a nesie označenie ŽSR, ktoré na Vás čaká tu. Ako vždy som samozrejme nezabudol ani na milovníkov ČSD a tak som vytvoril i variant označený v súlade s týmto obdobím. ČSD prevedenie sťahujte tu.

Autorom modelu je Ondra Janiš, za fotografické podklady ďakujem opäť Duusovi a Jozefovi Sarňákovi.

Dôležitá poznámka: Ak ste stiahli skiny vozňov 13.8.2012 alebo neskôr a vlastníte aj ich prvé verzie, staršie od tohto dátumu, postup inštalácie je nasledovný. V prípade vozňa v schéme ŽSR je to jednoduché - necháte prepísať všetky potrebné súbory. V prípade "čechoslováka" bez náhrady zmažte adresár csd_B. Súbory nového skinu už kopírujte do csd_Ba. Názvy jednotlivých súborov sú volené v zhode so staršími skinmi Jaceka a Ondru Janiša, takže nové súbory majú nové názvy, súbory zhodné so staršími majú rovnaké názvy, takže nemusíte sa báť, že by ste si niektorý súbor prepísali alebo naopak že by vo vašom trainsete vznikli duplikáty.

___________________________________________________________

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.